Slide background

Warm welcome

Slide background

Be inspired

Slide background

Untamed beauty

 

Voorwoord

Trust your journey, your speed doesn’t matter, forward is forward

Het afgelopen jaar is een jaar geweest met vele kleine en enkele grotere mooie verhalen van mensen en in bijzonder voor kinderen voor wie Qalisa iets heeft mogen betekenen.

Van een uitwisselingsproject van studenten uit Engeland in Shewula die samen met onze lokale reisbegeleider en het vaste team van Shewula Mountaincamp hebben mogen ervaren wat de Shewula’s leefstijl  ” Ubuntu “ Ik ben doordat wij zijn” letterlijk en figuurlijk inhoud , van een mevrouw die telkens weer enthousiast verteld over gezamenlijk kaarten maken en verkopen in Nederland voor de kinderen in Afrika tot vele gebeurtenissen in Ithemba zoals een leraar die de kinderen van Ithemba steeds weer weet te stimuleren om gezamenlijk de groentetuin goed te onderhouden, en de ervaringen tijdens een opwindende dag voor iedereen die deelnam aan de kinderbeschermingsweek met een bewustzijnswandeling”

 

Ook al lukte het ons als bestuursleden van Qalisa dit jaar niet om zelf een fysiek actieve bijdrage te leveren aan een uitwisselingsproject, Zijn we blij te kunnen constateren en ervaren dat door inzet van de lokale stafleden van zowel Ithemba als Shewula en de inzet van ons team samen met vaste donateurs en vrienden van stichting Qalisa de voortgang erin zit.

Geen grootste veranderingen in een ogenblik, maar alles bij elkaar maakt wel degelijk een meer dan positief verschil en dat is nu het mooie over en weer!

 

  Jolanda van der Pas, namens bestuur van Stichting Qalisa

 

 

Organisatiestructuur

Stichting Qalisa bestaat uit vier bestuursleden:

Jolanda van der Pas – voorzitter
Esther Seijmonsbergen – penningmeester
Sanne van Adrichem – secretaris
Lonneke van den Hoogenhoff – Algemeen bestuurslid

Daarnaast kent de stichting een aantal vrienden van Qalisa in de vorm van sponsors en donateurs. En actieve leden die meegaan op reis naar de doelen die Qalisa steunt, namelijk Ithemba in Port-Elizabeth en Shewula in Swaziland.

Naast tien vaste donateurs, krijgen we jaarlijkse ook losse giften en wordt er geld ingezameld middels kaartverkoop en verschillende sponsoractiviteiten.

Onze missie en visie

Stichting Qalisa streeft naar een samenleving waar ieder mens mag en kan zijn wie hij of zij is, ongeacht je achtergrond en of beperkingen.

We stellen ons als stichting ten doel het goede van Afrika naar Nederland te brengen en visa versa. Middels uitwisselingsprojecten verrijken we elkaars leven over en weer, doordat we kennis en kunde aan elkaar overdragen en we waar nodig is met de handen werken en dit vooral samen doen.

De twee huidige projecten die onder Stichting Qalisa vallen, zijn bestaande projecten. De stichting ondersteunt deze projecten, door financiële steun en door samen te werken en te leren van elkaar.

Project Ithemba:

Ithemba is een dagopvang voor verstandelijk, en vaak ook lichamelijk, gehandicapte kinderen in de leeftijd van 6-18 jaar. Gelegen in een van de townships van Port-Elizabeth Zuid-Afrika. De doelstelling van deze dagopvang is om gehandicapte kinderen de aandacht en ondersteuning te geven die zij zo hard nodig hebben (kennis, tijd en middelen ontbreken vaak in de townships van PE). Naast educatie en aandacht leren de kinderen bij Ithemba ook de basisvaardigheden van het dagelijkse leven.

Op deze manier worden zij minder afhankelijk en kunnen zij zichzelf beter redden in de maatschappij. Ithemba probeert daarnaast ouders bij het project te betrekken om zo de kennis van de verschillende handicaps uit te breiden. Hierdoor kunnen ouders beter met de kinderen omgaan.

De doelstellingen van Ithemba zijn:

  • Ondersteunen tijdens de nieuw geworven onafhankelijkheid.
  • Ontwikkeling van de kinderen stimuleren door o.a. het inhuren van therapeuten of hulp van vrijwilligers.
  • Stimuleren en verbeteren van de educatie.
  • Ondersteunen van het moestuinproject als educatief leermoment voor de kinderen.

 

Project Shewula

Shewula is een gemeenschap van ca. 12.000 mensen in Swaziland. De mensen zijn in principe zelfvoorzienend en runnen een Moutain Camp. Middels de inkomsten hier genoten proberen zij de leefomstandigheden van hun community in het algemeen en in het bijzonder de educatie en ontwikkelingsmogelijkheden van de kinderen en de gezondheidszorg in het bijzonder verder te ontwikkelen.

De doelstellingen van Shewula zijn:

  • Een gedegen afwatering van het Mountain Camp bewerkstelligen.
  • De bestaande kliniek naar een hoger niveau tillen.
  • De kwekerij ondersteunen zodat self-sufficiënt gestimuleerd wordt.
  • De scholen vooruit helpen zodat educatie beter wordt.

 

Evaluatie van het gevoerde beleid en doelstellingen

Deze evaluatie betreft zowel het jaar 2016 als 2017, Als bestuursleden hebben we in 2017 minder ruimte gehad om een actieve bijdrage te leveren aan fysieke activiteiten en hebben we de externe zakelijke afhandeling van boekjaar 2016-2017 uitgesteld tot nu.

Wat hebben we in 2016 en 2017 gedaan en bereikt?

Eind januari 2016 vond er uitwisselingsproject plaats in Shewula. Bestuurslid Jolanda vd Pas vertrok met team van bekende en gesponsord door gelden van vrienden, familie en de opbrengsten van wachtkamer project in haar huisartsenpraktijk naar Shewula. Met het thema “Aandacht voor het kind: zijn ontwikkeling, het hechtingsproces en het “klaarstomen” om te kunnen groeien en bloeien in onze wereld” gingen we aan de slag. Onderwerpen als school en techniek, hernieuwde inspiratie voor de kinderdansgroep door hun in de gelegenheid te brengen om meer over hun eigen cultuur in nabije gelegen dorpen te leren,  aanleggen van looppaden en veilige Electra en meewerken in de kliniek, bespreken en delen van kennis en kunde mbt medische onderwerpen werd het een vol maar geslaagde reis.

Voortgang van betaling van Schoolgeld van weeskinderen in Shewula en Sponsor a child Ithemba heeft wederom kunnen plaatsvinden van de reguliere sponsorgelden.

In juli-augustus maakte stichting Qalisa met behulp van buurman Gert T-shirts met het Qalisa logo,  We hebben er gelijk een heel stel laten bedrukken. Zodat we in de toekomst onze stichting goed kunnen promoten.

Sanne van Adrichem organiseerde een bandjes-avond Ithemba Benefiet; met hulp van vrienden en familie, een artikel in de krant en uiteraard de vrijwillige inzet van de muzikanten werd 2 september een muzikaal geslaagde avond en kon er een mooi bedrag opgehaald worden.

Diezelfde maand is Sanne naar Ithemba in Port-Elziabeth afgereisd om het gesponsorde geld goed te gaan besteden.  Met de staf van Ithemba zelf, de ouders van de kinderen, lokale vrijwilligers en afgereisde familie van Sanne uit Nederland vond er renovatie plaats van de keuken, werd het sanitair gerepareerd, sloten en gebroken ramen vervangen, de kozijnen gebeitst en stopcontacten veilig gemaakt. Door er gezamenlijke projectdagen van te maken, wist Sanne de culturele verschillen te overbruggen en de verbinding met elkaar te maken. Maar hoe dan ook “ Dat een vrouw met gereedschap rondloopt en zelf aan het klussen slaat! Dat blijft voor de mannelijke stafleden toch nog steeds Akward en wederom grappige momenten opleveren. 

Tevens zijn er ook spullen zoals knuffels, stoepkrijt en sleutelhangers gedoneerd o.a. door Stichting Gym-Support! De spullen zijn met Sanne is september naar Zuid-Afrika gevlogen en hebben nieuwe eigenaren gekregen!

Tijdens de kerstmarkt  in Honselersdijk werd er een super mooi bedrag mede dankzij alle vrijwilligers opgehaald.

2017

In 2017 is niemand van ons bestuur in staat geweest zelf actief naar Afrika af te reizen. Maar dat neemt niet weg, dat met name Sanne als immer actief bestuurslid wel veel van afstand heeft weten te realiseren of kunnen begeleiden.

Een goede update van de website van Ithemba is gerealiseerd, een actievere terugkoppeling over project Sponsor een Kind van Ithemba voor de sponsoren van Sponsor a child is bereikt.

Voortgang van betaling van Schoolgeld van weeskinderen in Shewula en Sponsor a child Ithemba heeft wederom kunnen plaatsvinden van de reguliere sponsorgelden.

Ithemba, maar ook wij Qalisa moesten afscheid nemen van de samenwerking met Sabrina. Zij heeft de laatste jaren vele zaken gerealiseerd, maar heeft de mogelijkheid gekregen elders meer uren te kunnen gaan werken. Haar plaats is overgenomen door Noxy met wie Sanne heeft geregeld dat terugkoppeling over gebeurtenissen in Ithemba vlotter verloopt.

Kaartjes voor de faculteit Industrieel Ontwerpen in Delft. De universiteit geïnspireerd door Hanneke Sosef-De Haan doneerde geld voor elke TU enquête die werd ingevuld door medewerkers.

In juli reisde Rudolf Badenhorst, onze lokale Zuid-Afrikaanse reisbegeleider af, voor een uitwisselingsproject in Shewula Mountain Camp. De vaste thema’s als Ubuntu traditie, meewerken in het dorp, helpen lesgeven aan de schoolkinderen en een actieve bijdrage aan lopende projecten zijn wederom met veel plezier uitgevoerd, dit keer met een groep studenten uit Engeland.

Einde van het jaar hebben we akkoord gegeven aan Ithemba om sponsorgeld te besteden aan het maken van een receptenboek. Idee is middels een kookboek, waarin naast traditionele recepten ook verhalen verteld worden over ontstaan van Ithmeba Day care en de kinderen van Ithemba. Een mooie manier is om inkomsten te genereren en tegelijk positieve aandacht creëert voor Ithemba.

 

Wat liep anders dan gepland?

Wisselingen van stafleden zowel in Ithemba als in Shewula, maakt dat opgebouwde ervaringen zeker niet weg zijn, maar toch een periode nodig is om weer een gezamenlijk beleid en aanpak te realiseren. Vertrouwen, bekendheid met elkaar,  zeker als er 13000 km tussen zit, kost aandacht en over en weer ruimte om hiermee aan de slag te gaan, alvorens je weer een stap voorwaarts maakt.

In Shewula vertrokken in 2016 drie ervaren stafleden. December en Nomsa werken inmiddels beide vanuit de grotere steden om vandaar uit hun families in Shewula te ondersteunen en zichzelf verder te ontwikkelen. Zuster Sibandse is hoofdzuster geworden van regionale klinieken in Swaziland.  Lindiwe en Angie hebben hun werkzaamheden overgenomen in respectievelijk Mountain Camp en de kliniek van Shewula.

In Ithemba is Sabrina in loop van 2017 vertrokken naar een andere werkplek en voor haar is Noxy aangesteld.

Veranderingen van teamleden verloopt ook in Afrika volgens: Forming; Storming, Norming en Performing,  en aangezien wij konden lezen en schrijven met de vertrokken stafleden is 2017 ook een jaar geweest van tijd geven voor de interne processen en van daar uit weer verbinding zoeken met elkaar.

In Ithemba is dat al heel goed gerealiseerd, mede doordat Sanne vrij direct contact heeft kunnen realiseren via facebook en middels gebruik van WhatsApp. Voor de samenwerking met Shewula in Swaziland, wat veel meer ruraal is, is dit (nog) niet goed mogelijk geweest.

In ons eigen team van bestuursleden is niemand weggegaan of erbij gekomen. Alleen Lonneke van den Hoogenhoff – Algemeen bestuurslid heeft in 2016 besloten een niet actieve rol aan te nemen, zij blijft vooralsnog wel als algemeen bestuurslid aan en wordt geïnformeerd als er echte koerswijzigingen plaatsvinden.  

Jolanda van der Pas en Esther Seymonsbergen konden beide door prive-omstandigheden minder dan zij zelf wensten actieve bijdrage leveren in vooral 2017. Onze dank gaat dan ook uit naar Sanne van Adrichem die voor en achter de schermen zich succesvol in zet voor ons project in Port-Elizabeth Ithemba.

 

Hoe verder?

In toeloop naar het schrijven van dit duo-jaarverslag hebben wij in februari j.l een overleg gehad, waarin we de bestaande plannen voor komende jaren getoetst hebben of deze nog kloppend zijn met gestelde doelen en visie van stichting Qalisa en passend zijn in ieders persoonlijke leven.

We kunnen alle drie oprecht ja zeggen en gaan samen met de stafleden van Ithemba en Shewula door en blijven graag gebruik maken van alle hulp, steun, goede ideeën van donateurs en vrienden van Qalisa.

In het komende kwartaal willen we afstemmen met de nieuwe stafleden van beide projecten, wat nu wat straks. Indien het wenselijk is probeert een van de bestuursleden af te reizen om de projecten lokaal te bezoek namens onze organisatie.

Onze stichting Qalisa bestaat dit jaar 20 maart 2018 precies 5 jaar. We willen daar later dit jaar speciale aandacht aan geven, tegelijkertijd als we een benefiet avond organiseren. Muziek zal daar zeker een rol in spelen op veler verzoek, deze keer willen we de aandacht richten op onze beide gesteunde projecten.

We hopen vele van u daar of in Afrika op een van de projecten te gaan ontmoeten!

En willen u bedanken voor u steun en inzet in welke vorm u die ook aan Qalisa geeft.

Vragen en of interesses weet ons te vinden via de website www.qalisa.nl

Financieel Jaaroverzicht 2016-2017 zie bijlage excelbestand